Đề KSCL đầu năm 2022 môn GDCD 12 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

Dưới đây là đề thi và đáp án đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm 2022 - 2023 môn Giáo dục công dân của trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh, các em tham khảo nhé.

Đề KSCL đầu năm 2022 môn GDCD 12 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

Câu 34: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Mở rộng quy mô giáo dục.

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

De KSCL dau nam 2022 mon GDCD 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon GDCD 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon GDCD 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon GDCD 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon GDCD 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm 2022 môn GDCD 12 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247