Đề KSCL đầu năm 2022 môn Hóa lớp 12 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

Đề thi + đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2022 - 2023 môn Hóa khối lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Đề KSCL đầu năm 2022 môn Hóa lớp 12 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

Câu 38: X, Y, Z là ba hiđrocacbon mạch hở (Mx<My<Mz<62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Cho 11,7 gam hỗn hợp  gồm X, Y, Z (có cùng số mol) tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là?

A. 0,675             B. 0,8              C. 1,2                   D. 0,9

Câu 39: Hỗn hợp khí và hơi X gồm etilen, anđehit axetic, ancol anlylic và axit axetic. Trộn X với V lít H2 (đktc) rồi cho qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H,O. Giá trị của V là?

De KSCL dau nam 2022 mon Hoa lop 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon Hoa lop 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon Hoa lop 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

De KSCL dau nam 2022 mon Hoa lop 12 - THPT Han Thuyen (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm 2022 môn Hóa lớp 12 - THPT Hàn Thuyên (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247