Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý năm học 2020 - 2021 lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh, có đáp án.

Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Câu 4: Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm trùng với số đo khoảng thời gian trôi ?

A. Một bộ phim được chiếu từ giờ đến giờ phút.

B. Máy bay xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh lúc giờ ngày  đến Mỹ lúc giờ ngày (giờ địa phương).

C. Một đoàn tàu rời ga Hà Nội lúc giờ đến ga Huế lúc giờ phút.

D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

Câu 5: Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

De KSCL dau nam lop 10 mon Ly 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

De KSCL dau nam lop 10 mon Ly 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

De KSCL dau nam lop 10 mon Ly 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

De KSCL dau nam lop 10 mon Ly 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 C 31 C
2 C 12 B 22 B 32 A
3 A 13 D 23 A 33 C
4 C 14 D 24 C 34 D
5 C 15 C 25 D 35 A
6 D 16 D 26 C 36 B
7 D 17 D 27 A 37 B
8 A 18 B 28 A 38 A
9 B 19 D 29 B 39 B
10 D 20 A 30 B 40 C

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 10 môn Lý 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247