Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán 2019 - PTDTNT tỉnh Trà Vinh

Trường PTDTNT THPT tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 với thời gian 90 phút.

Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán 2019 - PTDTNT tỉnh Trà Vinh

Câu 1. Cho hàm số y = (2sin2x – 1)/(cosx – 1)

a/ Tìm tập xác định D của hàm số

b/ Tính y (π/2)

c/ Tìm x thuộc D sao cho hàm số nhận giá trị bằng 0

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau.

De KSCL dau nam lop 11 mon Toan 2019 - PTDTNT tinh Tra Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán 2019 - PTDTNT tỉnh Trà Vinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247