Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Văn - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 11 trường THPT Lý Thường Kiệt năm học 2020 - 2021.

Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Văn - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên? (0,5 điểm)

Câu 2: Nhìn những ngôi sao trên mũ, tác giả đọc được những gì?  (0,5 điểm)

Câu 3: Theo anh/chị, tại sao tác giả viết: “Học bao lâu, mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu?”?(1,0 điểm)


De KSCL dau nam lop 11 mon Van - THPT Ly Thuong Kiet 2021

De KSCL dau nam lop 11 mon Van - THPT Ly Thuong Kiet 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Văn - THPT Lý Thường Kiệt 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!