Đề KSCL đầu năm lớp 11 THPT Yên Phong số 2 năm 2020

Các em tham khảo bên dưới chi tiết đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Yên Phong số 2 tỉnh Bắc Ninh năm học 2020 - 2021

Đề KSCL đầu năm lớp 11 THPT Yên Phong số 2 năm 2020 

Câu 45: Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2020 được cho bởi một hàm số y = 4sin|pi/178(t – 6)| + 10 với t thuộc Z và 0 < t =< 365. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất?
A. 01 tháng 4.                           B. 03 tháng 4. 

C. 02 tháng 4.                           D. 04 tháng 4.

De KSCL dau nam lop 11 THPT Yen Phong so 2 nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 11 THPT Yên Phong số 2 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!