Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Sử 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án chi tiết trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh.

Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Sử 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Câu 1: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô như thế nào?

A. Quan hệ  láng giềng thân thiện            B. Quan hệ  Đồng minh

C. Quan hệ đối đầu                                  D. Quan hệ hợp tác hữu nghị

Câu 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất

A. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.      B. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.

C. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa     D. chính nghĩa về các nước thuộc địa.

De KSCL dau nam lop 12 mon Su 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

De KSCL dau nam lop 12 mon Su 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

De KSCL dau nam lop 12 mon Su 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

De KSCL dau nam lop 12 mon Su 2021 - THPT Ly Thuong Kiet

Đáp án Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Sử 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

Câu Đáp án  Câu Đáp án  Câu Đáp án  Câu Đáp án 
1 C 11 A 21 A 31 C
2 C 12 C 22 A 32 D
3 D 13 B 23 A 33 C
4 D 14 D 24 D 34 B
5 D 15 B 25 C 35 B
6 B 16 D 26 C 36 C
7 B 17 A 27 A 37 D
8 A 18 D 28 A 38 A
9 C 19 B 29 B 39 B
10 B 20 D 30 A 40 C

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Sử 2021 - THPT Lý Thường Kiệt

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!