Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Mộc Hạ 2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Mộc Hạ, Sở GD Sơn La năm học 2019 - 2020.

Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Mộc Hạ 2019

Câu 6. Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a; b) và có đạo hàm tại x ∈ (a; b). Giả sử ∆x là số gia của x. Khi đó vi phân của hàm số y = f(x) tại x ứng với số gia ∆x là:

A. f’(x)∆x             B. f(x)∆x        C. f’’(x) ∆x       D. f2(x)∆x

De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Moc Ha 2019

De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Moc Ha 2019

De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Moc Ha 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Mộc Hạ 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!