Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 2020

Các em tham khảo bên dưới chi tiết đề KSCL đầu năm năm học 2020 - 2021 môn Toán của trường THPT Yên Phong số 2 tỉnh Bắc Ninh

Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 năm 2020

Câu 22. Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

A. Cho trước bốn điểm phân biệt, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả bốn điểm đó.

B. Cho trước hai điểm phân biệt, luôn có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

C. Cho trước hai đường thẳng cắt nhau, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng đó.

D. Cho trước hai đường thẳng song song, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng đó,


De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 2020De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 2020De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 2020De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 2020De KSCL dau nam lop 12 mon Toan THPT Yen Phong so 2 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán THPT Yên Phong số 2 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!