Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Đề kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết của phòng GD huyện Kim Sơn.

Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Câu 2. 5,4 phút = …. giây. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 54           B. 540           C. 324             D. 304

Câu 3. 0,2 kg = …. G. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 2000               B. 200           C. 20              D. 2

De KSCL dau nam lop 6 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

Đáp án Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

De KSCL dau nam lop 6 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 6 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247