Đề thi khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2018 THCS Tiên Động

Các em cùng tham khảo bên dưới để KSCL môn Toán đầu năm lớp 7 năm 2018 THCS Tiên Đông - Phòng GD Tứ Kỳ đã được cập nhật chi tiết.

Đề KSCL đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2018 THCS Tiên Động

Câu 3: Lớp 6 có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 5/2 số học sinh giỏi, số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh khá, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh loại khá, giỏi, trung bình, yếu.

De thi khao sat dau nam lop 7 mon Toan nam 2018 THCS Tien DongDe thi khao sat dau nam lop 7 mon Toan nam 2018 THCS Tien Dong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2018 THCS Tiên Động

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247