Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán có đáp án chi tiết năm học 2023 - 2024 của phòng GD huyện Kim Sơn.

Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Câu 1: Xác suất của một biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc bằng tỉ số của:

A. 1 và số kết quả thuận lợi cho biến cố.

B. 1 và số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

C. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc và số kết quả thuận lợi cho biến cố.

D. Số kết quả thuận lợi cho biến cố và số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

Câu 2: Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức đại số?

De KSCL dau nam lop 8 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

De KSCL dau nam lop 8 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

De KSCL dau nam lop 8 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

De KSCL dau nam lop 8 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247