Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Xuân La

Đề khảo sát đầu năm năm học 2023 - 20244 môn Toán lớp 8 trường THCS Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Xuân La

Bài 1 (1,5 điểm)

Mạng điện thoại di động mà bác Khôi sử dụng có cước phí tin nhắn nội mạng là 200 đồng/tin nhắn, ngoại mạng là 250 đồng/tin nhắn.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền bác Khôi phải trả khi nhắn x tin nhắn nội mạng và y tin nhắn ngoại mạng.

b) Tính số tiền bác Khôi phải trả khi nhắn 30 tin nhắn nội mạng và 25 tin nhắn ngoại mạng.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De KSCL dau nam lop 8 mon Toan 2023 - THCS Xuan La

De KSCL dau nam lop 8 mon Toan 2023 - THCS Xuan La

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán 2023 - THCS Xuân La

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247