Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh 2023 - THCS Khâu Tinh

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 9 trường PTDTBT TH&THCS Khâu Tinh, phòng GD Na Hang năm học 2023 - 2024.

Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh 2023 - THCS Khâu Tinh

II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (4 points)

1. My brother often (go) to school by bike every day.

2. If we use water carefully, more people (have).

3. My father enjoys (watch) television in the evenings.

Lưu ý: Đáp án trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De KSCL dau nam lop 9 mon tieng Anh 2023 - THCS Khau Tinh

De KSCL dau nam lop 9 mon tieng Anh 2023 - THCS Khau Tinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh 2023 - THCS Khâu Tinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247