Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây.

Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023

Câu 6: Nếu tam giác ABC có MN//BC, (M = AB,N = AC) theo định lý Talet ta có:

Câu 10: (1,5 điểm):

Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Co dap an

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Co dap an

Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247