Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Đề kiểm tra đánh giá chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán của phòng GD huyện Kim Sơn năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết.

Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

Câu 8: Giả sử hằng ngày bạn Tiến dành x giờ để tập chạy với vận tốc trung bình là 10km/h. Biểu thức nào sau đây biểu thị quãng đường Tiến chạy được trong x giờ

Câu 9: Cho hình vẽ, biết AD là tia phân giác của BAC. Khẳng định nào sau đây đúng?

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

Đáp án Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

De KSCL dau nam lop 9 mon Toan 2023 - Phong GD Kim Son

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm lớp 9 môn Toán 2023 - Phòng GD Kim Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247