Đề KSCL đầu năm môn Vật lý lớp 12 năm 2023 THPT Thuận Thành

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 12 năm học 2023-2024 trường THPT Thuận Thành, Bắc Ninh

 Đề KSCL đầu năm môn Vật lý  lớp 12 năm 2023 THPT Thuận Thành

Câu 1: Khi nói về cấu tạo của kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

D. Vật kính là thấu kính phân kìcó tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cực ngắn.

Câu 2: Cho 3 môi trường A, B và C lần lượt có chiết suất là nA > nB > nC. Hiện tượng phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng đi từ

De KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan Thanh De KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan Thanh

De KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan Thanh

De KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan Thanh

Đáp án Đề KSCL đầu năm môn Vật lý  lớp 12 năm 2023 THPT Thuận Thành

De KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan ThanhhDe KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan Thanh

De KSCL dau nam mon Vat ly lop 12 nam 2023 THPT Thuan Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm môn Vật lý lớp 12 năm 2023 THPT Thuận Thành

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247