Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 THPT Lý Thường Kiệt 2021

Các em cùng tham khảo đề thi khảo sát đầu năm học lớp 10 môn Toán trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh năm học 2020 - 2021 có đáp án.

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 15. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

A. Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

B. Nếu một đường thẳng vuông góc với bán kính của một đường tròn thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.

C. Trong hai dây cung của một đường tròn, dây nhỏ hơn thì gần tâm hơn.

D. A, B, C đều đúng.

De KSCL dau nam mon Toan lop 10 THPT Ly Thuong Kiet 2021

De KSCL dau nam mon Toan lop 10 THPT Ly Thuong Kiet 2021

De KSCL dau nam mon Toan lop 10 THPT Ly Thuong Kiet 2021

De KSCL dau nam mon Toan lop 10 THPT Ly Thuong Kiet 2021

Đáp án đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 B 31 C 41 B
2 B 12 D 22 D 32 B 42 D
3 B 13 C 23 B 33 C 43 B
4 B 14 A 24 B 34 D 44 D
5 C 15 A 25 C 35 C 45 A
6 A 16 A 26 A 36 A 46 D
7 D 17 A 27 B 37 C 47 B
8 A 18 D 28 D 38 A 48 C
9 D 19 B 29 A 39 B 49 C
10 A 20 C 30 C 40 D 50 A

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 THPT Lý Thường Kiệt 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!