Đề KSCL đầu năm môn Toán 12 THPT Yên Phong số 2 năm 2020

Chi tiết đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Yên Phong số 2 tỉnh Bắc Ninh được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề KSCL đầu năm môn Toán 12 THPT Yên Phong số 2 năm 2020 

Câu 22:  Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

A. Cho trước bốn điểm phân biệt, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả bốn điểm đó.

B. Cho trước hai điểm phân biệt, luôn có duy nhất một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

C. Cho trước hai đường thẳng cắt nhau, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng đó.

D. Cho trước hai đường thẳng song song, luôn có duy nhất một mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng đó.

De KSCL dau nam mon Toan 12 THPT Yen Phong so 2 nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm môn Toán 12 THPT Yên Phong số 2 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!