Đề KSCL lớp 11 môn Lý Trường Thuận Thành 1 năm 2019 có kèm lời giải chi tiết

Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2019-2020 môn Lý 11 Trường THPT Thuận Thành có kèm lời giải chi tiết.

Đề KSCL lớp 11 môn Lý Trường Thuận Thành 1 năm 2019 có kèm lời giải chi tiết

Câu 2: Một vật lúc đầu nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc ban đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

A. lực ma sát.

B. lực tác dụng ban đầu.

C. phản lực.

D. quán tính.

Câu 3: Phương trình nào sau đây là phương trình vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều? A. v = t2 – 1.

B. v = 20 – 2t.

C. v = t2 + 4t.

D. v = 20 + 2t + t2 .

De KSCL lop 11 mon Ly Truong Thuan Thanh 1 nam 2019 co kem loi giai chi tiet

Đáp án đề KSCL lớp 11 môn Lý Trường Thuận Thành 1 năm 2019

De KSCL lop 11 mon Ly Truong Thuan Thanh 1 nam 2019 co kem loi giai chi tiet

>>> Tải đề thi TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY


Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL lớp 11 môn Lý Trường Thuận Thành 1 năm 2019 có kèm lời giải chi tiết

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!