Đề KSCL lớp 11 môn Toán - THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2022

Đề thi Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Toán - THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm học 2022 - 2023.

Đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán - THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2022

Câu 3: Lớp 10A có 20 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Số cách lấy ra 1 học sinh bất kì lớp 10A là

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD biết A là giao điểm của AC và BD, N là giao điểm của AB và CD. Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De KSCL lop 11 mon Toan - THPT Chuyen Le Hong Phong 2022

De KSCL lop 11 mon Toan - THPT Chuyen Le Hong Phong 2022

De KSCL lop 11 mon Toan - THPT Chuyen Le Hong Phong 2022

De KSCL lop 11 mon Toan - THPT Chuyen Le Hong Phong 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL lớp 11 môn Toán - THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247