Đề KSCL môn Lý lớp 12 kèm lời giải chi tiết Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lý lớp 12 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019 có kèm đáp án đã được cập nhật chi tiết dươi đây

Đề KSCL môn Lý lớp 12 kèm lời giải chi tiết Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

Câu 13. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không

A. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 14. Một ống dây có dòng điện 4 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là 0,04 T. Để độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống tăng thêm 0,06 T thì dòng điện trong ống phải là

A. 1 A.       B. 10 A.       C. 6 A.       D. 0,6 A

De KSCL mon Ly lop 12 kem loi giai chi tiet Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2019

Đáp án đề KSCL môn Lý lớp 12 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

De KSCL mon Ly lop 12 kem loi giai chi tiet Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2019

>>> Tải đề TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề KSCL môn Lý lớp 12 kèm lời giải chi tiết Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!