Đề KSCL môn Toán 12 Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng năm 2019

Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Đề KSCL môn Toán 12 Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng năm 2019

Câu 18: Từ các chữ số 1, 2,3, 4,5,6 . Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau?

A. 6 .      B. 20 .      C. 120.      D. 720 .

Câu 41: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và diện tích xung quanh bằng 3pia^2 . Độ dài đường sinh của hình nón bằng

A. 3/ 2 a .      B. 2a .      C. 3a .      D. 9a .

De KSCL mon Toan 12 Truong THPT Tien Lang - Hai Phong nam 2019

Đáp án đề KSCL môn Toán 12 Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng năm 2019

De KSCL mon Toan 12 Truong THPT Tien Lang - Hai Phong nam 2019

>>> Tải đề thi và đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề KSCL môn Toán 12 Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!