Đề KSCL tháng 10 môn Toán 9 THCS - THPT M.V Lômônôxôp 2020

Đề khảo sát chất lượng tháng 10 môn Toán lớp 9 trường THCS và THPT M.V Lômônôxôp năm học 2020 - 2021 được cập nhật chi tiết bên dưới, các em tham khảo

Đề KSCL tháng 10 Toán 9 THCS-THPT M.V Lômônôxôp 2020 

Bài III, 2.5 điểm

1) (0,5 điểm) Hình vẽ minh họa một chiếc máy bay đang cất cánh từ sân bay. Đường bat lên tạo vớinằm ngang một góc bằng 35 độ. Hỏi sau khi bay được quãng đường 10km thì máy bay ở độ cao bao nhiêu km với mặt đất?

De KSCL thang 10 mon Toan 9 THCS - THPT M.V Lomonoxop 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề KSCL tháng 10 môn Toán 9 THCS - THPT M.V Lômônôxôp 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!