Đề mẫu thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Hà Huy Tập

Đề mẫu minh họa kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2021 - 2022 của trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An.

Đề mẫu thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Hà Huy Tập

Câu 28. (NB) Cho a và b là các vectơ khác 0 với a là vectơ đối của b. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hai vectơ a, b cùng phương.         B. Hai vectơ a, b ngược hướng.

C. Hai vectơ a, b cùng độ dài.           D. Hai vectơ a, b chung điểm đầu.

De mau thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Ha Huy Tap

De mau thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Ha Huy Tap

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề mẫu thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Hà Huy Tập

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!