Đề mẫu thi giữa kì 1 lớp 12 môn Sinh 2021 - THPT Duy Tân

Trường THPT Duy Tân, Kon Tum hướng dẫn học sinh ôn tập giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022, dưới đây là đề thi mẫu môn Sinh lớp 12.

Đề mẫu thi giữa kì 1 lớp 12 môn Sinh 2021 - THPT Duy Tân

Câu 11: Trong trường hợp bộ NST lưỡng bội (2n) của tế bào sinh vật nhân chuẩn tăng thêm 1 chiếc trong một cặp NST tương đồng thì được gọi là

A. thể không.            B. thể bốn.                     C. thể ba.                D. thể một.

Câu 12: Thể song nhị bội

   A. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.

   B. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ.

   C. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào.

De mau thi giua ki 1 lop 12 mon Sinh 2021 - THPT Duy Tan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề mẫu thi giữa kì 1 lớp 12 môn Sinh 2021 - THPT Duy Tân

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!