Đề mẫu thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Duy Tân - GDCD lớp 11

Đề mẫu thi giữa kì 1 năm 2021 trường THPT Duy Tân môn GDCD lớp 11 gồm 37 câu hỏi trắc nghiệm, các em tham khảo để thi đạt điểm cao.

Đề mẫu thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Duy Tân - GDCD lớp 11

Câu 9. Hai thuộc tính của hàng hóa là?

A. giá trị và giá cả.                  B. giá trị trao đổi và giá trị sử dụng.

C. giá cả và giá trị sử dụng.     D. giá trị và giá trị sử dụng.

De mau thi giua ki 1 nam 2021 THPT Duy Tan - GDCD lop 11

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề mẫu thi giữa kì 1 năm 2021 THPT Duy Tân - GDCD lớp 11

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!