Đề tham khảo giữa kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Đề kiểm tra tham khảo giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh môn Toán lớp 11 được đăng tải dưới đây.

Đề tham khảo giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 - THPT Thuận Thành 1 năm 2023

Câu 9. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. Nếu hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

B. Hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không có điểm chung.

C. Hai đường thẳng song song khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.

D. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau

Câu 10. Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của AD và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng  (SMN) và  (SAC) là:

De tham khao giua ki 1 mon Toan lop 11 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua ki 1 mon Toan lop 11 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề tham khảo giữa kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247