Đề tham khảo giữa HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường THPT Thành Thuận, Bắc Ninh các em tham khảo.

Đề tham khảo giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

 Câu 1:Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;4).

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−3;2).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−3;3).

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2). 

Câu 16. Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt.

A. 10.         B. 11.        C. 8.         D. 9.

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua HK 1 mon Toan lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề tham khảo giữa HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247