Đề tham khảo giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2023 - Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu (Cánh Diều)

Đề minh họa kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2023 - 2024 của Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu, theo bộ sách Cánh Diều có đáp án chi tiết.

Đề tham khảo giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu (Cánh Diều)

Câu 16. Cho tứ diện ABCD, vị trí tương đối của hai đường thẳng AC và BD là

A. Cắt nhau. B. Song song. C. Chéo nhau. D. Trùng nhau.

Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD, M, N, lần lượt là trung điểm của SA, SD. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. (ABCD) .    B. (SAC).    C. (SBD).      D. (SAD).

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

Đáp án Đề tham khảo giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu (Cánh Diều)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

De tham khao giua ki 1 lop 11 mon Toan 2023 - So GD Ba Ria Vung Tau (Canh Dieu)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề tham khảo giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2023 - Sở GD Bà Rịa Vũng Tàu (Cánh Diều)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247