Đề tham khảo giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2023 - 2024 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh được đăng tải dưới đây.

Đề tham khảo giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Question 14. John has played the guitar since he was twelve.

A. John has started to play the guitar since he was twelve.

B. John began to play the guitar when he was twelve.

C. The last time John played the guitar was at the age of twelve.

D. It has been twelve years since John played the guitar.

Question 15. “If I were you, Tony, I wouldn’t lie to Jane again,” said Susan.

A. Susan advised Tony not to lie to Jane again.

B. Susan offered Tony not to lie to Jane again.

C. Susan warned Tony to lie to Jane again.

De tham khao giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1De tham khao giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua ki 1 mon Anh lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề tham khảo giữa kì 1 môn Anh lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247