Đề thi 8 tuần học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2017 - THCS Lê Hồng Phong

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Lê Hồng Phong năm 2017 - 2018

I. TRẮC NGHIỆM

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây là công thức của hợp chất:

A. C                   B. NO2                  C. Ca                            D. N2

Câu 2: Để chỉ hai phân tử Hiđro ta viết.

A. H2                     B. 2H                    C. 2H                          D. 4H

Câu 3: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3              B. H3NO               C. H2NO3                      D. HN3O

Câu 4: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất nguyên tố Y với H: XO, YH2. Công thức đúng của hợp chất XY là:

A. X2Y3                B. XY                    C. X3Y2                              D. X2Y

Câu 5: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng.

A. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên

B. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên

C. Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm (CO3) tạo nên.

D. Cả a, b, c dều đúng

Câu 6: Nguyên tử của một nguyên tố có số p = 7 nên số lớp e và số e lớp ngoài cùng lần lượt là:

A. 5,2                 B. 3,4                    C. 2,5                            D. 2,4

Phần 2. Điền vào chỗ chấm

Hãy điền vào ô trống những thông tin phù hợp với cấu tạo của nguyên tử Photpho (P)

De thi 8 tuan hoc ki 1 mon Hoa hoc lop 8 nam 2017 - THCS Le Hong Phong

Số proton trong hạt nhân : ...................

Số electron trong nguyên tử : ...................

Số lớp electron : ...................

Số electron lớp ngoài cùng : ..................

II. TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1.

a. Phát biểu qui tắc về hoá trị?

b. CTHH nào sau đây viết sai? Vì sao? Hãy viết lại cho đúng? NaO, CaCl2

Câu 2.

a. Tính hoá trị của N trong CTHH N2O5?

b. Lập CTHH của hợp chất gồm 2 nguyên tố: Na (I) và nhóm PO4(III)

Câu 3. Phân tử hợp chất A gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử Oxi và nặng bằng 2 lần nguyên tử Canxi

a. Tính phân tử khối của hợp chất A? (1đ)

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X? (1đ)

(Cho H=1, Na=23, O=16, C=12, N=14, S=32, K=39, Ca=40, P=31, Cl=35,5)

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi 8 tuần học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2017 - THCS Lê Hồng Phong

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!