Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 12 môn Lý 2018 - THPT Đoàn Kết

Đề thi giữa học kì 1 môn Lý lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Đoàn Kết có đáp án chi tiết.

Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 12 môn Lý 2018 - THPT Đoàn Kết

Câu 5: Chọn phát biểu đúngkhi nói về dao động cưỡng bức?

A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.(*)

B. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

Câu 6: Hãy chọn câu đúng. Sóng phản xạ:

A. luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

B. luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản cố định. (*)

D. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do.

De thi 8 tuan ki 1 lop 12 mon Ly 2018 - THPT Doan Ket

Lưu ý: Đáp án được đánh dấu (*) bên cạnh.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi 8 tuần kì 1 lớp 12 môn Lý 2018 - THPT Đoàn Kết

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!