Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Hóa lớp 9 huyện Tân Kỳ 2021

Chi tiết đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện môn Hóa học năm học 2020 - 2021 của Phòng GD Tân Kỳ được cập nhật dưới đây, các em tham khảo

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Hóa lớp 9 huyện Tân Kỳ 2021

Câu IV.( 5.0 điểm)

1. Khi cho m gam hỗn hợp A gồm MgCO3, Mg, FeCO3 và CuCO3, tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 4,8 gam hỗn hợp khí B chiếm thể tích 6,72 lít (đktc). Nếu đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 40,9 gam muối khan. Tính m.

De thi chon hoc sinh gioi cap huyen Hoa lop 9 huyen Tan Ky 2021De thi chon hoc sinh gioi cap huyen Hoa lop 9 huyen Tan Ky 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Hóa lớp 9 huyện Tân Kỳ 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!