Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Sử cấp huyện - huyện M'Drăk 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch Sử cấp huyện của Phòng GD&ĐT huyện M'Drăk năm học 2020 - 2021 gồm 06 câu hỏi tự luận. Học sinh là bài thi trong thời gian 150 phút.

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Sử cấp huyện - huyện M'Drăk 2021

Câu 4. (2,5 điểm) Từ khi thành lập đến nay. Đáng cộng sản Việt Nam đã trải qua những lần đổi tên nào? Nêu tên gọi của Đảng qua những lần thay đổi đó?

Câu 5.( 5,0 điểm) Em hãy nêu và phân tích những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay?

De thi chon hoc sinh gioi lop 9 mon Su cap huyen - huyen M\'Drak 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Sử cấp huyện - huyện M'Drăk 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!