Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2021 môn Hóa

Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020 - 2021 môn Hóa học của Sở GD Vĩnh Phúc

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2021 môn Hóa 

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại M vào dung dịch axit HNO3 dư, thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: Cho tác dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: Cô cạn ở điều kiện thích hợp thu được 25,6 gam một muối X duy nhất.

Xác định kim loại M và muối X, biết M chỉ có một hóa trị duy nhất.

De thi chon hoc sinh gioi lop 9 tinh Vinh Phuc 2021 mon HoaDe thi chon hoc sinh gioi lop 9 tinh Vinh Phuc 2021 mon Hoa

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2021 môn Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!