Đề thi chọn HSG cấp huyện môn Anh lớp 9 huyện Định Quán 2021

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh lớp 9 của Phòng GD Định Quán năm học 2020 - 2021 gồm 85 câu và 1 bài viết luận, thời gian làm bài 120 phút cụ thể như sau:

Đề thi chọn HSG cấp huyện môn Anh lớp 9 huyện Định Quán 2021

46. What is the main topic of this passage?

A. The nature of radar.              B. History of radar.

C. Alternatives to radar             D. Types of ranging.

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh có thể không chính xác

De thi chon HSG cap huyen mon Anh lop 9 huyen Dinh Quan 2021De thi chon HSG cap huyen mon Anh lop 9 huyen Dinh Quan 2021De thi chon HSG cap huyen mon Anh lop 9 huyen Dinh Quan 2021De thi chon HSG cap huyen mon Anh lop 9 huyen Dinh Quan 2021De thi chon HSG cap huyen mon Anh lop 9 huyen Dinh Quan 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG cấp huyện môn Anh lớp 9 huyện Định Quán 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247