Đề thi chọn HSG cấp huyện Sinh lớp 9 huyện Định Quán 2021

Tham khảo dưới đây đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 9 của Phòng GD Định Quán

Đề thi chọn HSG cấp huyện Sinh lớp 9 huyện Định Quán 2021

Câu 6: (3 điểm)

1. Thế nào là đột biến gen và biến dị tổ hợp? Cho ví dụ? 

2. Mối quan hệ hai loại biến dị đó trong tiến hoá và thực tiễn sản xuất?

De thi chon HSG cap huyen Sinh lop 9 huyen Dinh Quan 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG cấp huyện Sinh lớp 9 huyện Định Quán 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!