Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 Sở GD Hưng Yên môn Sinh 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh Sở GD&ĐT Hưng Yên môn Sinh năm học 2020 - 2021 gồm 2 trang, thời gian làm bài 180 phút.

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 Sở GD Hưng Yên môn Sinh 2020-2021

Câu II (3,0 điểm)

1. Phân tích tính hợp lý trong cấu trúc ADN đảm bảo cho nó thực hiện tốt chức năng di truyền.

2. Người ta đã sử dụng tác nhân hóa học gây đột biến điểm biến gen A thành gen a. Khi cặp gen nhân đôi liên tiếp 4 lần thì số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen a ít hơn gen A là 30 nuclêôtit định dạng đột biến xảy ra với gen A. Hậu quả có thể có của đột biến này đối với phần tử Prôtêin để a tổng hợp?

De thi chon HSG cap tinh lop 12 So GD Hung Yen mon Sinh 2020-2021

De thi chon HSG cap tinh lop 12 So GD Hung Yen mon Sinh 2020-2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 Sở GD Hưng Yên môn Sinh 2020-2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!