Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Sử 2019 - Sở GD Đồng Nai

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2018 - 2019 môn lịch sử của Sở giáo dục Đồng Nai.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Sử 2019 - Sở GD Đồng Nai

Câu 4. Chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng được thể hiện như thế nào trong Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941)? Nêu ý nghĩa của việc chuyển hướng ấy.

De thi chon HSG lop 12 mon Su 2019 - So GD Dong Nai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Sử 2019 - Sở GD Đồng Nai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!