Đề thi chọn HSG lớp 9 môn Toán 2022 - Phòng GD Gio Linh

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2021 - 2022 môn Toán của phòng giáo dục Gio Linh theo hình thức thi tự luận.

Đề thi chọn HSG lớp 9 môn Toán 2022 - Phòng GD Gio Linh

a) Rút gọn A

b) Tìm các số tự nhiên x để A = 8

Câu 2. (3 điểm) Giải các phương trình sau

a) x² - 2x - 2 = 0

b) 3x² + y² + z2 - 4(x - y) - 2xz + 6 = 0

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm số tự nhiên n sao cho n+ 2n + 30 là số chính phương

b) Cho m > 0, n> 0; chứng minh rằng:

De thi chon HSG lop 9 mon Toan 2022 - Phong GD Gio Linh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG lớp 9 môn Toán 2022 - Phòng GD Gio Linh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!