Đề thi chọn HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Võ Thị Sáu năm 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 của trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2020-2021 gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút cụ thể như sau

Đề thi chọn HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Võ Thị Sáu năm 2020

Câu 6 (3,5 điểm). Cho 11,06 gam một muối hidrocacbonat (A) vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,24 gam muối sunfat trung hòa. Cho 31,6 gam A vào dung dịch HNO3 vừa đủ, rồi cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thì thu được 75,2 gam muối B. Xác định công thức muối B.

De thi chon HSG mon Hoa hoc lop 9 THCS Vo Thi Sau nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Võ Thị Sáu năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!