Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 Sở GD Hà Nội năm 2020

Các em tham khảo bên dưới chi tiết đề thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2020-2021 của Sở GD Hà Nội môn Toán lớp 12

Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 Sở GD Hà Nội năm 2020 

Bài 3(5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại ABAC : và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Lấy điểm N thuộc đoạn thẳng CM sao cho CBN = ACM.

a) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác BCN tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN.

De thi chon HSG mon Toan lop 12 So GD Ha Noi nam 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 Sở GD Hà Nội năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!