Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Toán 2021 - TH Hồng Dụ

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn Toán trường tiểu học Hồng Dụ có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2021 - TH Hồng Dụ

Câu 1: (1 điểm) Trong các số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:           

A. 5 784          B. 8 547          C. 8 574           D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười nghìn ; được viết là:

A.  23 910    B. 23 000 910       C. 23 910 000       D. 230 000 910

De thi cuoi ki 1 lop 4 mon Toan 2021 - TH Hong Du

Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2021 - TH Hồng Dụ

De thi cuoi ki 1 lop 4 mon Toan 2021 - TH Hong Du

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Toán 2021 - TH Hồng Dụ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247