Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 3 - TH Đồng Cẩm 2023

Tham khảo đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức trường Tiểu học Đồng Cẩm có đáp án.

Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 3 - TH Đồng Cẩm 2023

(Sách kết nối tri thức)

Câu 5 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Một lớp học có 35 học sinh. Mỗi bàn chỉ xếp chỗ ngồi cho 2 học sinh. Hỏi cần ít nhất

bao nhiêu bàn cho lớp học đó ?

A. 16                          B. 17                          C. 18                                     D. 19

b) Tìm ?             ? : 5 = 15 (dư 3)

A. 75                        B. 76                           C. 77                                       D. 78

De thi cuoi ki 1 mon Toan lop 3 - TH Dong Cam 2023

De thi cuoi ki 1 mon Toan lop 3 - TH Dong Cam 2023

Đáp án đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 3 - TH Đồng Cẩm 2023

De thi cuoi ki 1 mon Toan lop 3 - TH Dong Cam 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 3 - TH Đồng Cẩm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247