Đề thi cuối kì 1 năm 2023 môn Tiếng Việt lớp 3 - TH Đồng Cẩm

Các em tham khảo đề kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Tiếng Việt lớp 3 Sách kết nối tri thức trường Tiểu học Đồng Cẩm có đáp án, gồm kiểm tra đọc và viết.

Đề thi cuối kì 1 năm 2023 môn Tiếng Việt lớp 3 - TH Đồng Cẩm

(Sách Kết nối tri thức)

Câu 1 (0,5 điểm). Hai chị em đã viết gì trong tấm thiệp tặng bố?

A. Tính rất hiền, nói rất to

B. Ngủ rất nhanh, ghét nói dối, yêu mẹ

C. Tính rất hiền, ghét nói dối, yêu mẹ, nói rất to, ngủ rất nhanh, nấu ăn không ngon.

D. Tính rất hiền, nói rất to, ngủ rất nhanh, nấu ăn không ngon. 

Câu 7 (0,5 điểm): Tìm cặp từ trái nghĩa trong câu tục ngữ sau: Gần mực thì đen, gần

đèn thì sáng.

A. mực - đen               B. đèn - sáng             C. mực - đèn                D. đen - sáng

De thi cuoi ki 1 nam 2023 mon Tieng Viet lop 3 - TH Dong Cam

De thi cuoi ki 1 nam 2023 mon Tieng Viet lop 3 - TH Dong Cam

De thi cuoi ki 1 nam 2023 mon Tieng Viet lop 3 - TH Dong Cam

Đáp án đề thi cuối kì 1 năm 2023 môn Tiếng Việt lớp 3 - TH Đồng Cẩm

De thi cuoi ki 1 nam 2023 mon Tieng Viet lop 3 - TH Dong Cam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 1 năm 2023 môn Tiếng Việt lớp 3 - TH Đồng Cẩm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247