Đề thi cuối kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 3 - TH Tân Hiệp A (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối năm học 2020 - 2021 môn Toán lớp 3 của trường Tiểu học Tân Hiệp A có đáp án chi tiết.

Đề thi cuối kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 3 - TH Tân Hiệp A (Có đáp án)

Bài 6:( 1 điểm) Tìm x:

a) x : 6 = 10302           b) x X 7= 63154

Bài 7 (1,5 điểm): Điền số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

a) 8m 5cm = ...... cm              b) 1000 g = ........ Kg

De thi cuoi ki 2 nam 2021 mon Toan lop 3 - TH Tan Hiep A (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 2 năm 2021 môn Toán lớp 3 - TH Tân Hiệp A (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247