Đề thi cuối kì 2 năm 2021 TP Đà Nẵng lớp 9 môn Địa

Tuyensinh247 cập nhật đề kiểm tra cuối kì 2 năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng lớp 9 môn Địa dưới đây.

Đề thi cuối kì 2 năm 2021 TP Đà Nẵng lớp 9 môn Địa

Câu 3. (4,0 điểm) Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC (Đơn vị: triệu tấn) (Nguồn: Niên giám thống kê 2019, NXB Thống kê, 2020)

a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2015 và năm 2019 theo bảng số liệu trên.

b) Nêu nhận xét.

De thi cuoi ki 2 nam 2021 TP Da Nang lop 9 mon Dia

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi cuối kì 2 năm 2021 TP Đà Nẵng lớp 9 môn Địa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!