Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Việt Nam - Ba lan năm 2019

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 THPT Việt Nam - Ba lan năm học 2019-2020. Đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Đề thi giữa học kì 1 khối 12 THPT Việt Nam - Ba lan năm 2019

Câu 10: Một công ty muốn làm một đoạn đường ống dẫn từ một kho A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB. Tính khoảng cách AD để số tiền chi phí thấp nhất, biết rằng giá để lắp đặt mỗi km đường ống trên bờ là 100.000.000 đồng và dưới nước là 260.000.000 đồng.

A. 7km          B. 7.5km          C. 6.5km       D. 6km

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan THPT Viet Nam - Ba lan nam 2019

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan THPT Viet Nam - Ba lan nam 2019De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan THPT Viet Nam - Ba lan nam 2019De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan THPT Viet Nam - Ba lan nam 2019De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan THPT Viet Nam - Ba lan nam 2019De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan THPT Viet Nam - Ba lan nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Việt Nam - Ba lan năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!