Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán 2017 - TH An Trà

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học An Trà năm 2017.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán 2017 - TH An Lương

De thi giua hoc ki 1 lop 1 mon Toan 2017 - TH An Tra

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán 2017 - TH An Lương

De thi giua hoc ki 1 lop 1 mon Toan 2017 - TH An Tra

Câu 4: Tính: (1 điểm)    Đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

     1 + 0 + 4 = 5                                                    1 + 1 + 2 = 4

Câu 5: Viết các số 3; 9; 1; 5 theo thứ tự : (1 điểm)

 Đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

     a) Từ bé đến lớn: 1;3;5;9

     b) Từ lớn đến bé: 9;5;3;1

Câu 6: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:    (1 điểm)

Đúng phép tính đạt 1 điểm

Không đúng phép tính đạt :0 điểm                                         

Học sinh có thể điền 1 trong 2 phép tính sau:

5  + 4  = 9
4  + 5  = 9

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán 2017 - TH An Trà

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!